Planet China

Planet China is a collection of interviews with experts, directors, designers, photographers, journalists, critics, and artists.

This free ebook series includes interviews by Dominique Musorrafiti and Matteo Damiani with some of the most prominent experts of China. The magazine is available online in digital form and in PDF format in two editions (English and Italian).

Please subscribe to stay update.

Planet China vol. 12

STOP HATE, Stand against racism and violence. Exclusive interviews with Julia Chang Wang, Michelle Yang, Popo Fan, Melodie Zhao, Jessica Chou, Mimi Choi, Jingyi Wang, Tina Fung, Si Jie Loo

READ THE MAGAZINE

Planet China vol. 11

Celebrating women who push boundaries. Exclusive interviews with 16 Chinese female artists, entrepreneurs, writers, scientists, and athletes: Muna Tseng, Shu Lea Cheang, Nona Mock Wyman, Elaine Yan Ling Ng, JuJu Chan Szeto, Shirley Dong, Siu Tin Chi, Tella Chen, Michelle Hong, Denise Huang, Chen Li, Denise Tam, Shuling Guo, Zoie Lam, Chia-Chi Yu, Zihan Yang.

READ THE MAGAZINE

Planet China vol. 10

Interviews with Liu Bolin, Zhang Chong, Janice Wong, Alice Poon, Huichi Chiu, Jiannan Wu, Yulong Lli, Heng Yue, Jumping Goat, Katherine Lee.

READ THE MAGAZINE

Planet China vol.09

Celebrating women who push boundaries. Exclusive interviews with 16 Chinese female artists, entrepreneurs, writers, scientists and athletes: Li Jingmei, Sissi Chao, Jill Tang, Xing Danwen, Shirley Ying Han, Echo He, Xia Jia, Xue Mo, Meng Du, PeiJu Chien-Pott, Jiayu Liu, Qu Lan, Tiffany Chan, Xiong Jingnan, Gia Wang, Chen Jie.

READ THE MAGAZINE

Planet China vol. 08

Interviews with Guobing Yang, RongRong & Inri, Hilda Shen, Zhang Bo, Zhang Chong, Wang Wen, Chen Donfang, Gan Jianyu, Webson Ji, Frode Z. Olsen, Yale Yuan Shifu

READ THE MAGAZINE

Planet China vol. 07

Interviews with some of the best Chinese chefs and experts around the world: Matt Chen, Ken Chan, May Chow, Li Dong, Yu Bo, Jeremy Pang, Taozi, Michelle Lau, Cherry Li, Lee Xin Li, Piero Kuang Sung Ling

Read the Magazine

Planet China vol. 06

Interviews with Hao Wu, Badiucao, Margaret Sun, Elsbeth Von Paridon, Yafei Qi, Eric Fish, Zhang Yang, Hannah Li, Song Wen, Michael Pettis

Read the Magazine

Planet China vol. 05

Exploring the Chinese LGBTQ community in Mainland China, Hong Kong, Taiwan and abroad. Exclusive interviews with Helen Zia, Joanne Leung, Shanghai Pride, Beijing LGBT Center, PFLAG China, Lin Zhipeng (No. 223), Simon Chung, Lucie Liu, Chen Chen, Lin Junliang.

Read the Magazine

Planet China vol. 04

Interviews with Zhang Huan, Manya Koetse, Jeremy Tiang, Michael Standaert, Rebecca F. Kuang, Lisk Feng, Herman Lee, GuiGui SuiSui, Lance Crayon.

Read the Magazine

Planet China vol. 03

Interviews with Wang Xiaoshuai, Stefano Boeri, Li Wei, Hui He, Yan Hua Wang, Boris Wilensky, Hua Dong [Re-Tros], He Sen, Ming Youxu, Josh Summers.

Read the Magazine

Planet China Vol. 02

Celebrating women who push boundaries – This second volume of Planet China is a collection of selected interviews with inspiring women that worked hard to reach their path and dreams: Anita Wong, Helen Feng, Zhuo Dan Ting, Min Liu, Qin Leng, Thierry Chow, Tang Min, Yang Ruiqi, Augusta Xu-Holland, Chiara Ye, Matina Cheung, Heanney McCollum, Elle Lee

Read the Magazine

Planet China vol. 01

Interviews with Jia Zhangke, Daniel Lee Postaer, William L. Gibson and Paul Bruthiaux, Robert G. Price, Shadow Chen, Guoke, Chi Wang, Ben Randall, Kevin Tallon, Duran Levinson.

Read the Magazine

China Suburbia

Examination of suburban life in 2000s Yunnan. From urban villages to ghost cities: snapshots of suburban life in Kunming’s urban villages.

Read the Magazine

Topic: magazine china,magazine china today,china magazine,china magazine pdf,china magazine english,china magazine fashion,magazine about china,china art magazine,china business magazine,magazine china com,china design magazine,online magazine china,food magazine china,magazine about asia,magazine asian,magazine asian art