China Underground > Planet China > Planet China Vol.03

Planet China Vol.03

April, 2018 – Insights & Interviews with Artists, Writers and Thinkers. In this volume: Wang Xiaoshuai, Stefano Boeri, Li Wei, Hui He, Yan Hua Wang, Boris Wilensky, Hua Dong [Re-Tros], He Sen, Ming Youxu, Josh Summers.

Read Planet China Vol. 03

Table of contents

 • Wang Xiaoshuai
  Film Director
 • Stefano Boeri
  Architect
 • Li Wei
  Photographer
 • Hui He
  Soprano
 • Yan Hua Wang
  Taiji Master
 • Boris Wilensky
  Photographer
 • Hua Dong
  Musician [Re-Tros]
 • He Sen
  Artist
 • Ming You Xu
  Artist
 • Josh Summers
  Travel writer and entrepreneur
Previous

Interview with Simon Chung, film director

Yan Hua Wang Taichi Master

Next