Pu Cunxin

Poster for the movie "Mao Zedong 1949"

Mao Zedong 1949

Mao Zedong 1949 (2019) — History – 20 September 2019 Your rating: Not rated yet! Director:  Huang Jianxin, Haiqiang Ning Writers:  He Jiping Stars:  Tang Guoqiang, … Read more