Wu Liang Mountain

Nan Jian Factory
China Underground >

2011 Nan Jian Factory 100g Zuncha Brick “China-Org”

The Nan Jian Factory mini brick is 100g of some great ripened Pu-erh. The leaf base comes from Wu Liang Mountain and Lincang growing regions.

Read more2011 Nan Jian Factory 100g Zuncha Brick “China-Org”