SHOKUZAI

SHOKUZAI (PENANCE)
China Underground >

SHOKUZAI (PENANCE)

penanceFifteen years ago, tragedy struck a small town when a young elementary school girl Emili was abducted and killed by a stranger.

KIYOSHI KUROSAWA – SHOKUZAI (PENANCE)
Japan, 270′
Kyoko Koizumi, Yu Aoi, Eiko Koike, Sakura Ando, Chizuru Ikewaki

Read more