Shishi

Whale Shark Fishing in China
China Underground >

Whale Shark Fishing in China

On August 1, 2014, Shishi, Xiangzhi town, in Fujian Province, local fishermen accidentally found in their nets a giant whale shark.

Read moreWhale Shark Fishing in China