Invisible people of Chongqing

0
3765
title-invisible

Photographer Wang Yuanling has shown his photos depicting some residents of Chongqing.

Images were taken in 2010, in Shibati village, an old slum, close to the city downtown. Soon, it will be demolished and its resident are moving to new areas.

000Chongqing
{ads2}
001coppia
Zhou Yunfang, 91, and his wife Zhang Junxiang, 71
002Wang
Wang, 46
003Li
Li Qi-zhi, 54
004Su-HuaChen
Su-Hua Chen,  101
005ShaoZhang
Shao Zhang, 81
006RenYi
Ren Yi
007WangXiaomei
Wang Xiaomei, 24
008HanXue
Han Xue, 19
009HeWenlin
He Wenlin, 64
010coppia
Tang Lizhong and his wife Tang Yexiang
011HuangJunkai
Huang Junkai , 3
012ZhengJinlin
Zheng Jinlin, 45
013XuLan
Xu Lan, 62
014WangXiuying
Wang Xiuying, 72
015massaggiatrice
016WangJunhua
Wang Junhua, 58
017CaoZhenchan
Cao Zhenchan, 47.
018TangXiande
Tang Xiande, 53
019YiShuyun
Yi Shuyun, 81
020ballerina
021YuHai
Yu Hai, 48
022ZhangYuan
Zhang Yuan, 64
023FengYuzhen

Feng Yuzhen, 78